โปรแกรมระบบ CRM

การรักษาลูกค้า สำคัญกับธุรกิจอย่างไร

ทุกธุรกิจไม่ว่าจะเล็หรือใหญ่ก็ตาม ล้วนมีความต้องการอยากจะได้ผลกำไร หรือผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นทั้งนั้น แต่จะเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าที่เข้ามาใช้สินค้า และบริการของเรา ว่ามีมากน้อยแค่ไหน และมีลูกค้าเก่าๆ กลับมาใช้สินค้าบริการซ้ำหรือไม่ การรักษาลูกค้าให้ได้ จึงสำคัญมากที่สุด และในยุคนี้ยังมีเครื่องทุ่นแรงที่เราเรียกว่า โปรแกรมระบบ CRM เข้ามาช่วยในการทำงานอีกทางหนึ่ง หรือที่เรารูจักกันในชื่อ CRM (Customer Relationship Management) วันนี้ในแวดวงธุรกิจแต่ละอย่าง ล้วนแต่มีคู่แข่งผุดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ทำให้หลายบริษัท หลายอค์กรเริ่มมองเห็น คนที่จะแย่งส่วนแบ่งทางธุรกิจออกไป หากไม่มีการจัดการหรือวีการในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ไม่นานองค์กรนั้น ก็คงจะอยู่ไม่ได้อีกต่อไป การใช้ โปรแกรมระบบ CRMจึงมีผลต่อการทำงานมากขึ้น เพราะไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเดียวเท่านั้น แต่ตคัวโปรแกรม ยังสามารถวิเคราะห์ และเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของลูกกค้าได้อย่างครบถ้วน เพื่อที่จะทำอย่างไร ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการของเรา พึงพอใจมากที่สุด บริษัทหรือองค์กรใด […]