โปรแกรมระบบ CRM

ทุกธุรกิจไม่ว่าจะเล็หรือใหญ่ก็ตาม ล้วนมีความต้องการอยากจะได้ผลกำไร หรือผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นทั้งนั้น แต่จะเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าที่เข้ามาใช้สินค้า และบริการของเรา ว่ามีมากน้อยแค่ไหน และมีลูกค้าเก่าๆ กลับมาใช้สินค้าบริการซ้ำหรือไม่ การรักษาลูกค้าให้ได้ จึงสำคัญมากที่สุด และในยุคนี้ยังมีเครื่องทุ่นแรงที่เราเรียกว่า โปรแกรมระบบ CRM เข้ามาช่วยในการทำงานอีกทางหนึ่ง

หรือที่เรารูจักกันในชื่อ CRM (Customer Relationship Management) วันนี้ในแวดวงธุรกิจแต่ละอย่าง ล้วนแต่มีคู่แข่งผุดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ทำให้หลายบริษัท หลายอค์กรเริ่มมองเห็น คนที่จะแย่งส่วนแบ่งทางธุรกิจออกไป หากไม่มีการจัดการหรือวีการในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ไม่นานองค์กรนั้น ก็คงจะอยู่ไม่ได้อีกต่อไป

การใช้ โปรแกรมระบบ CRMจึงมีผลต่อการทำงานมากขึ้น เพราะไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเดียวเท่านั้น แต่ตคัวโปรแกรม ยังสามารถวิเคราะห์ และเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของลูกกค้าได้อย่างครบถ้วน เพื่อที่จะทำอย่างไร ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการของเรา พึงพอใจมากที่สุด บริษัทหรือองค์กรใด ที่สามารถเข้าถึงลูกค้า มัดใจลำกค้าได้มากกว่า ก็ย่อมเป็นตัวเลือกที่สำคัญ ให้กับลูกค้าได้ไม่ยาก

สำหรับเป้าหมายหลักของ โปรแกรมระบบ CRM นั้นก็คือการเก็บข้อมูลลต่างๆ ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของเรา หรือมีความสนใจกับสินค้าต่างๆของเรา ซึ่งงจะเก็บข้อมูลพฤติกรรมทุกอย่าง เช่นช่วงฤดูการในการใช้สินค้าที่มีมากที่สุด และน้อยที่สุด ลูกค้าเข้ามาใช้บริการวันไหนมากที่สุด และเข้าใช้ช่วงเวลาไหน เพราะแต่ละช่วงของการใช้บริการของลูกค้า

ล้วนมีผลกับผลกำไรของบริษัททั้งสิ้น การเก็บข้อมูลทุกอย่างของลูกค้า และพฤติกรรมต่างๆ จะช่วยให้วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา และการเพิ่มยอดขายได้ง่ายมากขึ้น เพราะเรามีข้อมูล ของลูกค้าทุกอย่าง เอาไว้ในมืออยู่แล้ว นอกจากนี้ โปรแกรมยังสามารถเก็บขอมูลต่างๆ ของยอดการสั่งซื้อด้วย ว่าแต่ละคนหลังจากซื้อไปแล้ว มีการกลับมาซื้อซ้ำหรือไม่

เพราะพฤติกรรมของการซื้อซ้ำจากลูกค้า จะเป็นการช่วยสร้างผลกำไรที่ต่อเนื่องยืนยาว ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี โปรแกรมระบบ CRMยังช่วยให้ผู้ใช้ มองหาลูกค้าใหม่ๆได้ด้วย ว่าจะมีกลยุทธ์อะไร ที่จะเข้ามาช่วยสร้างงความสนใจ ให้กับลูกค้าใหม่ๆได้บ้าง

โปรแกรมระบบ CRMจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง ที่บริษัททุกบริษัทควรจะมี ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็ก หรือว่าบริษัทใหญ่ก็ตาม หากต้องการที่จะได้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น โปรแกรมในการจัดการลูกค้า ถือว่าจำเป็นที่สุด เพราะจะอาศัยเพียงแค่การวิเคราะห์ข้อมูลของงเราเอง หรือว่าเก็บข้อมูลทุกอย่างของลูกค้าด้วยตัวเราเอง

ข้อมูลที่ได้ก็อาจจะไม่เพียงพอ สำหรับการวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหา ยอดขายก็อาจจะไม่ได้เพิ่มมากเท่าที่ควร แต่ถ้าเรามีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สินค้าของลูกค้าจาก โปรแกรม CRM การทำงานก็จะง่ายขึ้น สะดวกสบายกว่าเดิม หากบริษัทใดก็ตาม ที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้า และยอดขายของบริษัทอยู่ การเอาโปรแกรม CRM เข้ามาช่วยในการทำงาน จะเป็นการแก้ปัญหาได้ง่ายและยั่งยืนกว่า